bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Gminny Programu Opieki nad Zabytkami

Pliki do pobrania/linki WWW:


Mapa kapliczek przydrożnych WWW
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 2013-2016
PDF
Opinia GPOZ PDF
Zestawienie kart adresowych gminnej ewidencji zabytków Gminy Mikołajki Pomorskie
PDF
Wniosek o wypis z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Mikołajki Pomorskie

PDF

DOC

Uchwała Nr XXIX/154/09 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 11 września 2009 w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

PDF
Opublikował: Andrzej Czarnecki
Publikacja dnia: 20.11.2015
Podpisał: Andrzej Czarnecki
Dokument z dnia: 11.03.2013
Dokument oglądany razy: 2 599