Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich informuje, iż od 01 stycznia 2021 roku,  obowiązują stawki:

 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych, wynosi 22,00 zł za osobę /miesiąc.
 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny z nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wynosi 181,90 zł/rok.
 3. Ulga z tytułu posiadanego kompostownia przydomowego na nieruchomości jednorodzinnej, w którym kompostuje się bioodpady stanowiące odpady komunalne wynosi 1,00 zł /osobę/miesiąc.​

Ponadto informujemy, iż od 01.01.2021r. obowiązuje druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciele nieruchomości zamieszkałych określają posiadanie przydomowego kompostownika, oraz wysokość opłaty za posiadanie nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Druk deklaracji jest do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy  w Mikołajkach Pomorskich lub na stronie internetowej: TUTAJ

Deklarację można:

1) złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie;

2) przesłać listownie na adres Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2,  82-433 Mikołajki Pomorskie;

3) złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej; w postaci pliku PDF, lub obrazu deklaracji na adres: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl, w obu przypadkach załącznik musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowalnego certyfikatu.

 

                                                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                                 Maria Pałkowska - Rybicka

Informacje

Liczba wyświetleń: 417
Utworzono dnia: 30.12.2020

Historia publikacji

 • 11.01.2021 11:36, Andrzej Czarnecki
  Edycja dokumentu: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 • 31.12.2020 10:10, Andrzej Czarnecki
  Dodanie załącznika: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 • 31.12.2020 10:09, Andrzej Czarnecki
  Usunięcie załącznika: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube