Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Informacja o osiągniętych poziomach z zakresu gospodarki odpadami

Mikołajki Pomorskie, dnia 21 kwietnia 2021r.

 

INFORMACJA

o osiągniętych poziomach z zakresu gospodarki odpadami

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1439) informuje się, że w 2019r. Gmina Mikołajki Pomorskie osiągnęła następujące poziomu z zakresu:

- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 35,50 %;

- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 98,00 %;

- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 66,73 %.

 

 

Sporządziła: Anna Kuśmierczyk

Załączniki:

Informacje

Liczba wyświetleń: 53
Utworzono dnia: 21.04.2021

Historia publikacji

  • 21.04.2021 11:53, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Informacja o osiągniętych poziomach z zakresu gospodarki odpadami
  • 21.04.2021 11:53, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: Informacja o osiągniętych poziomach z zakresu gospodarki odpadami

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube