Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

ZARZĄDZENIE NR 14/2021 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie na okres do trzech lat

ZARZĄDZENIE NR 14/2021
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 4 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie na okres do trzech lat


Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U.2020.poz. 7143), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. 2020r. poz.65, ze zm. Dz.U. z 2020 poz. 284, 471, 782, 1709), Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zarządza, co następuje:
§ 1. Przeznaczyć do dzierżawy na okres do trzech lat, nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o których mowa w § 1. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz ogłoszeniu na stronie internetowej oraz w prasie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wójt
 
Maria Pałkowska-Rybicka

Załączniki:

PDF

Utworzono dnia 04.03.2021, 12:04

Informacje

Liczba wyświetleń: 85
Utworzono dnia: 04.03.2021

Historia publikacji

  • 04.03.2021 12:04, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: PDF
  • 04.03.2021 12:03, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 14/2021 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie na okres do trzech lat

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube