Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Budowa elektrowni fotowoltaicznej wykonywanej etapowo o łącznej mocy do 6 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 85 obręb Krasna Łąka, gmina Mikołajki Pomorskie

Mikołajki Pomorskie, dnia 07.10.2020r.

RGIV.6220.25.2020

 

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

Zgodnie z art. 10. § 1 oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wykonywanej etapowo o łącznej mocy do 6 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 85 obręb Krasna Łąka, gmina Mikołajki Pomorskie”, powiat sztumski.

 

informuje, że

został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z czym wszystkie strony postępowania mają możliwość wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań, zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także z możliwością składania uwag i wniosków w niniejszej sprawie w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie pokój nr 10 (I piętro),  w godzinach 7.00 – 15.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Zgodnie z art. 49 § 2 zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 07.10.2020r.

 

 

Sporządziła: Anna Kuśmierczyk

Załączniki:

Obwieszczenie

Utworzono dnia 07.10.2020, 10:24
DOC

Informacje

Liczba wyświetleń: 64
Utworzono dnia: 07.10.2020

Historia publikacji

  • 07.10.2020 10:24, Andrzej Czarnecki
    Edycja dokumentu: Budowa elektrowni fotowoltaicznej wykonywanej etapowo o łącznej mocy do 6 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 85 obręb Krasna Łąka, gmina Mikołajki Pomorskie
  • 07.10.2020 10:24, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Obwieszczenie
  • 07.10.2020 10:23, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: Budowa elektrowni fotowoltaicznej wykonywanej etapowo o łącznej mocy do 6 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 85 obręb Krasna Łąka, gmina Mikołajki Pomorskie

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube