Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

„Budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 50 MWp włącznie ( także etapowo), wraz z niezbędna infrastrukturą na działkach o nr ewid. 5/45, 7/11, obręb: Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie” powiat sztumski.

Mikołajki Pomorskie, dnia 31.12.2020r.

RGIV.6220.23.2020

 

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

Zgodnie z art. 10. § 1 oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 50 MWp włącznie ( także etapowo), wraz z niezbędna infrastrukturą na działkach o nr ewid. 5/45, 7/11, obręb: Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie” powiat sztumski.

informuje, że

został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z czym wszystkie strony postępowania mają możliwość wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań, zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także z możliwością składania uwag i wniosków w niniejszej sprawie w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie pokój nr 10 (I piętro),  w godzinach 7.00 – 15.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Zgodnie z art. 49 § 2 zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 31.12.2020r.

 

Sporządziła: Anna Kuśmierczyk

Załączniki:

Obwieszczenie

Utworzono dnia 31.12.2020, 09:45
PDF

Informacje

Liczba wyświetleń: 56
Utworzono dnia: 31.12.2020

Historia publikacji

  • 31.12.2020 09:52, Andrzej Czarnecki
    Edycja dokumentu: „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 50 MWp włącznie ( także etapowo), wraz z niezbędna infrastrukturą na działkach o nr ewid. 5/45, 7/11, obręb: Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie” powiat sztumski.
  • 31.12.2020 09:45, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Obwieszczenie
  • 31.12.2020 09:44, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 50 MWp włącznie ( także etapowo), wraz z niezbędna infrastrukturą na działkach o nr ewid. 5/45, 7/11, obręb: Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie” powiat sztumski.

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube