Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Mikołajki Pomorskie, dnia 18.12.2020r.

RGIV.6220.20.2020

 

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

Zgodnie z art. 10. § 1 oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Na wykonanie urządzenia wodnego w studni nr 2 oraz na usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia nr 2 – dz. Nr 129/38) na terenie FORTUNE Sp. z o.o.” na działce  Nr 129/38, obręb Stążki, położonej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski.

informuje, że

został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z czym wszystkie strony postępowania mają możliwość wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań, zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także z możliwością składania uwag i wniosków w niniejszej sprawie w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie pokój nr 10 (I piętro),  w godzinach 7.00 – 15.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 § 2 zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 18.12.2020r.

 

 

Sporządziła: Anna Kuśmierczyk

Załączniki:

OBWIESZCZENIE

Utworzono dnia 18.12.2020, 15:04
DOC

Informacje

Liczba wyświetleń: 52
Utworzono dnia: 18.12.2020

Historia publikacji

  • 18.12.2020 15:04, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: OBWIESZCZENIE
  • 18.12.2020 15:03, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube