Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Rok 2022

DOKUMENTY:

Budowa odnawialnego źródła energii – zabudowie przemysłowej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Utworzono dnia 21.06.2022
Mikołajki Pomorskie, dnia 21.06.2022r. RGIV.6220.14.2022   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. ) w związku...
czytaj dalej » na temat: Budowa odnawialnego źródła energii – zabudowie przemysłowej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Mikołajki Pomorskie” o łącznej mocy do 10 MW zlokalizowanej na działkach nr 96/2, 565/1, 565/4, 686, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie

Utworzono dnia 17.06.2022
Mikołajki Pomorskie, dnia 17.06.2022r. RGIV.6220.12.2022   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. ) w...
czytaj dalej » na temat: Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Mikołajki Pomorskie” o łącznej mocy do 10 MW zlokalizowanej na działkach nr 96/2, 565/1, 565/4, 686, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie

Utworzono dnia 19.05.2022
Mikołajki Pomorskie, dnia 19.05.2022r. RGIV.6220.18.2020 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...
czytaj dalej » na temat: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie

Utworzono dnia 31.03.2022
Mikołajki Pomorskie, dnia 31.03.2022r. RGIV6220.18.2020   OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji   Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks...
czytaj dalej » na temat: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 109 w obrębie Wilczewo, gmina Mikołajki Pomorskie

Utworzono dnia 16.03.2022
Mikołajki Pomorskie, dnia 16.03.2022r. RGIV.6220.28.2021 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74...
czytaj dalej » na temat: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 109 w obrębie Wilczewo, gmina Mikołajki Pomorskie

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 31/4 w obrębie Krastudy w Gminie Mikołajki Pomorskie

Utworzono dnia 04.03.2022
Mikołajki Pomorskie, dnia 04.03.2022r. RGIV.6220.23.2021   OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   Zgodnie z art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego...
czytaj dalej » na temat: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 31/4 w obrębie Krastudy w Gminie Mikołajki Pomorskie

Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie

Utworzono dnia 28.02.2022
Mikołajki Pomorskie, dnia 28.02.2022r. RG.6220.18.2020 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...
czytaj dalej » na temat: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie

Modernizacja ( przebudowa i rozbudowa) funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich, zlokalizowanej na działce nr 553/5, obręb Mikołajki Pomorskie

Utworzono dnia 09.02.2022
Mikołajki Pomorskie, dnia 09.02.2022r. RGIV.6220.27.2021   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Zgodnie z art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze...
czytaj dalej » na temat: Modernizacja ( przebudowa i rozbudowa) funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich, zlokalizowanej na działce nr 553/5, obręb Mikołajki Pomorskie

Modernizacja ( przebudowa i rozbudowa) funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich, zlokalizowanej na działce nr 553/5, obręb Mikołajki Pomorskie

Utworzono dnia 09.02.2022
Mikołajki Pomorskie, dnia 09.02.2022r. RGIV.6220.27.2021   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w...
czytaj dalej » na temat: Modernizacja ( przebudowa i rozbudowa) funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich, zlokalizowanej na działce nr 553/5, obręb Mikołajki Pomorskie

Informacje

Liczba wyświetleń: 178
Utworzono dnia: 09.02.2022

Historia publikacji

  • 30.06.2022 08:11, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: Budowa elektrowni fotowoltaicznejo łącznej mocydo 9 MW włącznie ( w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działceo nr 104/4, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie
  • 21.06.2022 16:43, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: Budowa odnawialnego źródła energii – zabudowie przemysłowej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  • 17.06.2022 13:36, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Mikołajki Pomorskie” o łącznej mocy do 10 MW zlokalizowanej na działkach nr 96/2, 565/1, 565/4, 686, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube