Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Roczny Program Współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z Organizacjami Pozarządowymi

Roczny Program Współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z Organizacjami Pozarządowymi

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057) Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2021".

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu.

Projekt programu dostępny jest:

 • na stronie internetowej Urzędu www.mikolajkipomorskie.pl w zakładce Ogłoszenia
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie
 • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 21.10.2020 r. do 29.10.2020 r. w formie pisemnego stanowiska, które należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą elektroniczną na adres email: projekty@mikolajkipomorskie.pl. Ze względu na obowiązywanie stanu epidemii preferowana jest forma elektroniczna.

Pliki do pobrania: 1. Projekt „Programu Współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2021"

Informacje

Liczba wyświetleń: 220
Utworzono dnia: 21.10.2020

Historia publikacji

 • 21.10.2020 09:46, Andrzej Czarnecki
  Edycja dokumentu: Roczny Program Współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z Organizacjami Pozarządowymi
 • 21.10.2020 09:46, Andrzej Czarnecki
  Dodanie załącznika: Program współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
 • 21.10.2020 09:46, Andrzej Czarnecki
  Dodanie załącznika: Roczny Program Współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z Organizacjami Pozarządowymi

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube