Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

OBWIESZCZENIE o podjęciu uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Mikołajki Pomorskie, dn.  22.02.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

o podjęciu uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 53 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021r. poz.247 ze zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie Uchwały Nr XXXIII/231/2022 z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Perklice i Krasna Łąka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzany jest w celu wprowadzenia zakazu zabudowy budynkami mieszkalnymi lub budynkami o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz w związku z koniecznością uporządkowania stanu prawnego istniejącej drogi. Opracowanie stanowi zmianę fragmentów dwóch dotychczas obowiązujących planów miejscowych.

Granice opracowania planu miejscowego przedstawione są na dwóch załącznikach graficznych do w/wym. Uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu miejscowego. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl., w terminie do dnia 22 marca 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

Maria Pałkowska - Rybicka

Informacje

Liczba wyświetleń: 35
Utworzono dnia: 21.02.2022
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Justyna Zaborowska-Lenga
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

  • 21.02.2022 12:46, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: UCHWAŁA NR XXXIII/231/2022 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Perklice i Krasna Łąka
  • 21.02.2022 12:46, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: OBWIESZCZENIE o podjęciu uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • 21.02.2022 12:46, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: OBWIESZCZENIE o podjęciu uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube