Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

OBWIESZCZENIE o podjęciu uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Mikołajki Pomorskie, dn. 22.07.2021

 

OBWIESZCZENIE

o podjęciu uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 53 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021r. poz.247 ze zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie Uchwały Nr XXVII/189/2021 z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 78/15 oraz części działki nr 78/19 w obrębie Stążki, gmina Mikołajki Pomorskie

Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzana jest w celu rozszerzenia obszaru dotychczasowej lokalizacji zabudowy produkcji rolniczej wraz ze zmianą parametrów tej zabudowy.

Granice opracowania zmiany planu miejscowego przedstawione są na załączniku graficznym do w/wym. Uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu miejscowego. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl., w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie.

 

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

 

 

Załączniki:

Obwieszczenie

Utworzono dnia 23.07.2021, 09:33

Informacje

Liczba wyświetleń: 73
Utworzono dnia: 23.07.2021

Historia publikacji

  • 23.07.2021 09:33, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Obwieszczenie
  • 23.07.2021 09:32, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: OBWIESZCZENIE o podjęciu uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube