Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie

uchwalonego uchwałą nr XXIX/204/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 18 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 43 ww. ustawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, pokój nr 11 w godzinach od 700 do 1400.

Informacje

Liczba wyświetleń: 19
Utworzono dnia: 11.03.2022
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Marzena Marciniak
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

  • 11.03.2022 10:32, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Rysunek planu
  • 11.03.2022 10:18, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: ZARZĄDZENIE NR 17/2022 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie
  • 11.03.2022 10:10, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Rysunek planu

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube