Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

OBWIESZCZENIE o podjęciu dwóch uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Mikołajki Pomorskie, dn.  03.09.2020r.

 

OBWIESZCZENIE

o podjęciu dwóch uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 53 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.283 ze zm.)

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie następujących Uchwał:

 • Nr XVIII/126/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 sierpnia 2020 r. o zmianie Uchwały Nr XII/96/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadłuki, gmina Mikołajki Pomorskie
 • Nr XVIII/127/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 96/36 w obrębie Stążki, gmina Mikołajki Pomorskie

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko do w/wym. projektów dokumentów. Przedmiotem w/wym. prognozy będzie ocena skutków realizacji projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla środowiska.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzane są w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz zasad zabudowy i zagospodarowania terenu; w przypadku pierwszego dokumentu jest to zmiana (powiększenie) obszaru opracowywanego już planu miejscowego, zaś w przypadku drugiego z w/wym dokumentów zmiana planu miejscowego polega na rozszerzeniu obszaru dotychczasowej produkcji rolniczej prowadzonej w sąsiedztwie wraz ze zmianą parametrów zabudowy.

Granice opracowania planów miejscowych przedstawione są na załącznikach graficznych do w/wym. Uchwał.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planów miejscowych oraz prognozy. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie, lub na adres e-mail: gospodarka@mikolajkipomorskie.pl w terminie do dnia 5 października 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być składane na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie.

 

 

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

 

 

Załączniki:

Plik w formacie PDF

Utworzono dnia 03.09.2020, 13:06

Plik w formacie DOC

Utworzono dnia 03.09.2020, 13:06

Informacje

Liczba wyświetleń: 109
Utworzono dnia: 03.09.2020
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Marzena Marciniak

Historia publikacji

 • 03.09.2020 13:06, Andrzej Czarnecki
  Dodanie załącznika: Plik w formacie PDF
 • 03.09.2020 13:06, Andrzej Czarnecki
  Dodanie załącznika: Plik w formacie DOC
 • 03.09.2020 13:05, Andrzej Czarnecki
  Edycja dokumentu: OBWIESZCZENIE o podjęciu dwóch uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube