Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Obwieszczenie. Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej śr/c PE dn 160/110/63 w ramach gazyfikacji Gminy Stary Targ, Mikołajki Pomorskie na działkach geodezyjnych ...

RG.III.6733.7.2020                                                            

Mikołajki Pomorskie 2020.12.07.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2020, poz. 256 /,  w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2020 r. Dz.U., poz. 293./

 

z a w i a d a m i a

 

że na podstawie wniosku Pana Michała Potyrała, reprezentującego Biuro Projektowe ,, PROFIL’’, 52-223 Wrocław, ul. M. Nenckiego 15A, działającego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów , wszczęte  zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na budowie sieci gazowej śr/c PE dn 160/110/63  w ramach gazyfikacji Gminy Stary Targ, Mikołajki Pomorskie na działkach  geodezyjnych : 296, 178/16, 170/19, 314/1, 314/2 obręb Barlewice jedn. ewid. Sztum – G, 2/5, 2/3, 11, 2/4, 12/43, 10/18, 10/16, 10/19, 17, 13, 12/21, 10/21, 18/4, 10/20, 24, 46, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 39, 45/1, 45/2, obręb Cygusy jedn. ewid. Sztum – G,

 21, 20/2, 7/1, 7/2, 19, 18/1, 18/6, 18/5, 17/3, 16/3, 16/5, 15/3, 15/5, 14/1, 61, 62, 20/1, 60, 54, 107, 90, 91, 92, 93, 124, 121, 123/1, 123/2, 118/2 obręb Kołoząb  jedn. ewid. Mikołajki Pomorskie

660, 3, 659, 5/45, 5/37, 1/31, 440, 6, 441/7, 441/8, 7/10, 7/11, 7/8, 7/9, 441/10, 442, 367/1, 368, 369, 397/1, 9, 407/1, 21, 17, 16/1, 174, 172, 339/7, 339/4, 338/4, 339/2, 231, 189/3, 45/2, 244/1, 245/1, 339/6, 279/6, 279/7, 342/12, 341, 279/1, 119, 637, 647, 623, 59/2, 279/4, 338/6, 354, 343/1, 519, 289, 525/3, 526/5, 296, 287, 538, 541/1, 540, 280, 281, 278, 339/5, 279/5, 300/5, 161/3, 429, 426/7, 420/2, 422/3, 422/6, 422/9, 422/5, 613/2, 613/1, 408/2, 389/1 obręb Mikołajki Pomorskie, jedn. ewid. Mikołajki Pomorskie,

 90/2 obręb Waplewo, jedn. ewid. Stary Targ ,  490, 428, 102, 25/29, 16, 17, 23, 22, 26/2  obręb Stary Targ, jedn. ewid. Stary Targ oraz  185/4, 186, 187, 188/15, 188/20, 188/21, 188/22, 188/17, 188/12, 188/14, 177/7, 177/9, 177/5, 183, obręb Kątki, jedn. ewid. Stary Targ.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą wnieść uwagi i wyjaśnienia w tej sprawie, w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich pokój nr 10 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400 w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

 1. Tablica ogłoszeń UG Mikołajki Pomorskie , UG Stary Targ oraz UM i G Sztum
 2. BIP UG Mikołajki Pomorskie , UG Stary Targ oraz UM i G Sztum

 

 

Załączniki:

Obwieszczenie

Utworzono dnia 07.12.2020, 12:40
Skan podpisanego dokumentu w formacie PDF

Informacje

Liczba wyświetleń: 57
Utworzono dnia: 07.12.2020

Historia publikacji

 • 08.12.2020 08:41, Andrzej Czarnecki
  Edycja dokumentu: Obwieszczenie. Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej śr/c PE dn 160/110/63 w ramach gazyfikacji Gminy Stary Ta
 • 08.12.2020 08:40, Andrzej Czarnecki
  Edycja dokumentu: Obwieszczenie.Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej śr/c PE dn 160/110/63 w ramach gazyfikacji Gminy Stary Tar
 • 07.12.2020 12:40, Andrzej Czarnecki
  Dodanie załącznika: Obwieszczenie

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube