Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Dariusza Chmury reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane ELVEN Krystian Brandt z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Leśmiana 21/11,, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A...

                                                          Mikołajki Pomorskie 2020.10.06

RG.III.6733.6.2020     

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2020, poz. 256/,  w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2020 r. Dz.U., poz. 293/

 

z a w i a d a m i a

 

że na podstawie wniosku Pana Dariusza Chmury reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane ELVEN Krystian Brandt z siedzibą  82-300 Elbląg ul. Leśmiana 21/11,, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A. , Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,  została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca  na  budowie na linii elektroenergetycznej kablowej (podziemnej)  nN 0,4kV dla zasilania zespołu domów jednorodzinnych  w m. Mikołajki Pomorskie  na dz.nr 675,676, 677, 678, 519 obręb 0005 Mikołajki Pomorskie.

Zgodnie z art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 §1 i 2 kpa od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, które w tym wypadku uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia (art.392 ,§2kpa).

 

 

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

 1. Tablica ogłoszeń UG,
 2. BIP.

Załączniki:

Obwieszczenie

Utworzono dnia 07.10.2020, 10:16
DOC

Informacje

Liczba wyświetleń: 74
Utworzono dnia: 07.10.2020

Historia publikacji

 • 07.10.2020 10:19, Andrzej Czarnecki
  Edycja dokumentu: Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Dariusza Chmury reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane ELVEN Krystian Brandt z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Leśmiana 21/11,, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A...
 • 07.10.2020 10:18, Andrzej Czarnecki
  Edycja dokumentu: Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia że na podstawie wniosku Pana Dariusza Chmury reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane ELVEN Krystian Brandt z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Leśmiana 21/11,, działającego z pełnomocnictwa ENERGA OPERATOR S.A...
 • 07.10.2020 10:18, Andrzej Czarnecki
  Edycja załącznika: Obwieszczenie

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube