Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Rok 2021

DOKUMENTY:

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV ze złączem kablowo pomiarowym w m. Mikołajki Pomorskie na dz. nr 415/2, 420/1, 476 obręb 0005 Mikołajki Pomorskie

Utworzono dnia 18.05.2021

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2020, poz. 256/,  w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2020 r. Dz.U., poz. 293/ zawiadamia...

czytaj dalej » na temat: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV ze złączem kablowo pomiarowym w m. Mikołajki Pomorskie na dz. nr 415/2, 420/1, 476 obręb 0005 Mikołajki Pomorskie

Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 160/110/63 w ramach gazyfikacji Gminy Stary Targ, Mikołajki Pomorskie

Utworzono dnia 25.03.2021
OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2020, poz. 256 /,  w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2020 r. Dz.U., poz....
czytaj dalej » na temat: Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 160/110/63 w ramach gazyfikacji Gminy Stary Targ, Mikołajki Pomorskie

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV ze złączem kablowo pomiarowym w m. Mikołajki Pomorskie

Utworzono dnia 23.03.2021
O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2020, poz. 256 /,  w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2020 r. Dz.U., poz. 293./ z a...
czytaj dalej » na temat: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV ze złączem kablowo pomiarowym w m. Mikołajki Pomorskie

Informacje

Liczba wyświetleń: 234
Utworzono dnia: 23.03.2021

Historia publikacji

  • 20.07.2021 11:59, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: Budowa instalacji odnawialnego źródła energii, instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 8 MW, pod nazwą ,, Dąbrówka Pruska PV” na działce 46/8 oraz części działek 46/9, 48, 50/1, 50/3 obręb geodezyjny Dąbrówka Pruska gmina Mikołajki Pomorskie
  • 18.05.2021 12:35, Andrzej Czarnecki
    Edycja dokumentu: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV ze złączem kablowo pomiarowym w m. Mikołajki Pomorskie na dz. nr 415/2, 420/1, 476 obręb 0005 Mikołajki Pomorskie
  • 18.05.2021 12:19, Andrzej Czarnecki
    Edycja dokumentu: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV ze złączem kablowo pomiarowym w m. Mikołajki Pomorskie na dz. nr 415/2, 420/1, 476 obręb 0005 Mikołajki Pomorskie

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube