Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 160/110/63 w ramach gazyfikacji Gminy Stary Targ, Mikołajki Pomorskie

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie działając na podstawie art. 49 i art. 61 kpa /j.t. Dz.U. z 2020, poz. 256 /,  w związku z art. 53, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. z 2020 r. Dz.U., poz. 293./

zawiadamia

że na podstawie wniosku Pana Michała Potyrała, reprezentującego Biuro Projektowe ,, PROFIL’’, 52-223 Wrocław, ul. M. Nenckiego 15A, działającego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów ,  wydano  decyzję  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na budowie sieci gazowej śr/c PE dn 160/110/63  w ramach gazyfikacji Gminy Stary Targ, Mikołajki Pomorskie na działkach  geodezyjnych :  296, 178/16, 170/19, 314/1, 314/2 obręb Barlewice jedn. ewid. Sztum – G, 2/5, 2/3, 11, 2/4, 12/43, 10/18, 10/16, 10/19, 17, 13, 12/21, 10/21, 18/4, 10/20, 24, 46, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 39, 45/1, 45/2, obręb Cygusy jedn. ewid. Sztum – G, 21, 20/2, 7/1, 7/2, 19, 18/1, 18/6, 18/5, 17/3, 16/3, 16/5, 15/3, 15/5, 14/1, 61, 62, 20/1, 60, 54, 107, 90, 91, 92, 93, 124, 121, 123/1, 123/2, 118/2 obręb Kołoząb  jedn. ewid. Mikołajki Pomorskie 660, 3, 659, 5/45, 5/37, 1/31, 440, 6, 441/7, 441/8,5/50, 7/12, 7/10, 7/11, 7/8, , 442, 367/1, 367/2, 368, 369, 397/1, 9, 407/1, 21, 17, 16/1, 174, 172, 339/7, 339/4, 338/4, 339/2, 231, 189/3, 45/2, 244/1, 245/1, 339/6, 279/6, 279/7, 342/12, 341, 279/1, 119, 637, 647, 623, 59/2, 279/4, 338/6, 354, 343/1, 519, 289, 525/3, 526/5, 296, 287, 538, 541/1, 540, 280, 281, 278, 339/5, 279/5, 300/5, 161/3, 429, 426/7, 420/2, 422/3, 422/6, 422/9, 422/5, 613/2, 613/1, 408/2, 389/1, 48/1, 8/4  obręb Mikołajki Pomorskie, jedn. ewid. Mikołajki Pomorskie, 490 ( na części działki, która nie jest objęta MPZP) , 428, 102, 25/29, 16, 17, 23, 22, 26/2,   obręb Stary Targ, jedn.  ewid. Stary Targ, 185/4, 186, 187, 188/15, 188/20, 188/21, 188/22, 188/17, 188/12, 188/14, 177/7, 177/9, 177/5, 183, obręb Kątki, jedn. ewid. Stary Targ,

Zgodnie z art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 §1 i 2 kpa od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, które w tym wypadku uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia (art.392 ,§2kpa).

 

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

 1. Tablica ogłoszeń UG Mikołajki Pomorskie , UG Stary Targ oraz UM i G Sztum
 2. BIP UG Mikołajki Pomorskie , UG Stary Targ oraz UM i G Sztum

Załączniki:

Obwieszczenie

Utworzono dnia 25.03.2021, 11:06
PDF

Obwieszczenie

Utworzono dnia 25.03.2021, 11:06
Skan podpisanego dokumentu w formacie PDF

Informacje

Liczba wyświetleń: 52
Utworzono dnia: 25.03.2021

Historia publikacji

 • 25.03.2021 11:06, Andrzej Czarnecki
  Dodanie załącznika: Obwieszczenie
 • 25.03.2021 11:06, Andrzej Czarnecki
  Dodanie załącznika: Obwieszczenie
 • 25.03.2021 11:05, Andrzej Czarnecki
  Dodanie dokumentu: Budowa sieci gazowej śr/c PE dn 160/110/63 w ramach gazyfikacji Gminy Stary Targ, Mikołajki Pomorskie

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube