Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Uprzejmie informuję, że dnia 22 grudnia 2020 roku o godz. 13:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.

ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie informuję, że dnia 22.12.2020 roku o godz. 13:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.


Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2021.
4. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały Nr XX/140/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.
5. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.
6. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych.
7. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania diet dla sołtysów a terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.
8. Przedstawienie propozycji zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020.
9. Przedstawienie propozycji zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2020-2027.
10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2021-2028.
11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2021.
12. Dyskusja w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2021-2028 i projektu budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2021.
13. Sformułowanie wniosków o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2021-2028.
14. Sformułowanie wniosków o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2021.
15. Sprawy bieżące i informacje.
16. Zakończenie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Społecznej

Sylwia Grębowska

 

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Gospodarczej

Michał Witkowski

Załączniki:

Zawiadomienie

Utworzono dnia 17.12.2020, 21:32
PDF

Informacje

Liczba wyświetleń: 70
Utworzono dnia: 10.12.2020

Historia publikacji

  • 17.12.2020 21:32, Andrzej Czarnecki
    Edycja dokumentu: Uprzejmie informuję, że dnia 22 grudnia 2020 roku o godz. 13:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.
  • 17.12.2020 21:32, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Zawiadomienie
  • 17.12.2020 21:31, Andrzej Czarnecki
    Edycja dokumentu: Uprzejmie informuję, że dnia 22 grudnia 2020 roku o godz. 13:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube