Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Uprzejmie informuję, że dnia 27 października 2020 roku o godz. 13:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.

Informujemy, że został zmieniony termin wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy.

W dniu 3.11.2020 r. o godz. 13:00 w sali GCKB odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy oraz w dniu 4.11.2020r. o godz. 13:00 w sali GCKB odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy. 

W związku zaistniałą sytuacją prosimy o kierowanie zapytań i wniosków do Przewodniczących Komisji za pośrednictwem Biura Rady w Urzędzie Gminy ul. Dzierzgońska 2, pokój nr 3).

 

                                                                   PRZEWODNICZĄCY                         PRZEWODNICZĄCY

                                                                   Komisji Społecznej                   Komisji Gospodarczej

                                                                   Sylwia Grębowska                         Michał Witkowski    


ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie informuję, że dnia 27 października 2020 roku o godz. 13:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przeanalizowanie propozycji stawek podatków i opłat na 2021 rok:
a) podatku rolnego
b) podatku leśnego
4. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
5. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
6. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
7. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
8. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.
9. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przdomowym.
10. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
11. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
12. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
13. Przedstawienie propozycji zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020.
14. Sprawy bieżące, informacje.
15. Zamknięcie posiedzenia.


PRZEWODNICZĄCY 

Komisji Społecznej

Sylwia Grębowska

 

PRZEWODNICĄCY 

Komisji Gospodarczej

Michał Witkowski

 

Załączniki:

Informacja o zmianie terminu posiedzenia

Utworzono dnia 26.10.2020, 14:29
Scan podpisanego pisma w formacie PDF

Zawiadomienie

Utworzono dnia 23.10.2020, 13:17
PDF

Informacje

Liczba wyświetleń: 65
Utworzono dnia: 21.10.2020

Historia publikacji

  • 26.10.2020 14:32, Andrzej Czarnecki
    Edycja dokumentu: Uprzejmie informuję, że dnia 27 października 2020 roku o godz. 13:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.
  • 26.10.2020 14:30, Andrzej Czarnecki
    Edycja dokumentu: Uprzejmie informuję, że dnia 27 października 2020 roku o godz. 13:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.
  • 26.10.2020 14:29, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Informacja o zmianie terminu posiedzenia

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube