Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Uprzejmie informuję, że dnia 3 listopada 2020 roku o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że dnia 3 listopada 2020 roku o godz. 1300 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przeanalizowanie propozycji stawek podatków i opłat na 2021 rok:
 1. podatku rolnego
 2. podatku leśnego
 1. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 2. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 3. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 4. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
 5. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.
 6. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przdomowym.
 7. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 8. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
 9. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 10. Przedstawienie propozycji zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020.
 11. Sprawy bieżące, informacje.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                    PRZEWODNICĄCY
                                                                   Komisji Społecznej
   

                                                                  Sylwia Grębowska

Załączniki:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie

Utworzono dnia 26.10.2020, 14:08
Scan podpisanego pisma w formacie PDF

Informacje

Liczba wyświetleń: 57
Utworzono dnia: 26.10.2020

Historia publikacji

 • 27.10.2020 07:07, Andrzej Czarnecki
  Edycja dokumentu: Uprzejmie informuję, że dnia 3 listopada 2020 roku o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.
 • 26.10.2020 14:32, Andrzej Czarnecki
  Edycja dokumentu: Uprzejmie informuję, że dnia 3 listopada 2020 roku o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.
 • 26.10.2020 14:24, Andrzej Czarnecki
  Edycja dokumentu: Uprzejmie informuję, że dnia 3 listopada 2020 roku o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube