Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 1 grudnia 2020 roku o godz. 12:00 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego przy ulicy Szreibera 14

W związku z panująca sytuacją epidemiologiczną, XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbędzie się bez udziału publiczności. Ponadto pragniemy poinformować, iż jawność sesji zostanie zachowana poprzez bezpośrednią transmisje obrad Rady Gminy za pomocą You Tube .

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r, poz. 713) zwołuję XXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 1 grudnia 2020 roku o godz. 12:00 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego przy ulicy Szreibera 14.

 

Porządek obrad XXI sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Wilczewie gmina Mikołajki Pomorskie.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XX/142/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XX/143/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawę zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020.
 8. Zakończenie sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Elżbieta Zamojska

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020r, poz. 713) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.                             

Załączniki:

Zawiadomienie

Utworzono dnia 26.11.2020, 14:43
Plik w formacie PDF

Zawiadomienie

Utworzono dnia 26.11.2020, 14:43
Plik w formacie DOC

Informacje

Liczba wyświetleń: 68
Utworzono dnia: 26.11.2020

Historia publikacji

 • 26.11.2020 14:48, Andrzej Czarnecki
  Edycja dokumentu: XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 1 grudnia 2020 roku o godz. 12:00 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego przy ulicy Szreibera 14
 • 26.11.2020 14:47, Andrzej Czarnecki
  Edycja dokumentu: XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 1 grudnia 2020 roku o godz. 12:00 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego przy ulicy Szreibera 14
 • 26.11.2020 14:47, Andrzej Czarnecki
  Edycja dokumentu: XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 1 grudnia 2020 roku o godz. 12:00 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego przy ulicy Szreibera 14

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube