Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

XXII Sesja Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2020 roku o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r. poz. 713 ze zm.) z w o ł u j ę XXII Sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2019 roku o godz. 1400 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.


Porządek obrad XXII sesji:


1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
5. Przyjęcie protokołu z XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki pomorskie na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XX/140/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołajki Pomorskie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania diet dla sołtysów a terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia plany pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2020-2027.
15. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2021-2028.
16. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2021.
17. Odczytanie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2021-2028 i projekcie budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2021 Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
18. Przedstawienie opinii w sprawie projektu WPF Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2021-2028 i projekcie budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2021 przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
19. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2021-2028 i o projekcie uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na 2021 rok.
20. Dyskusja nad projektem uchwały wsprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pom orskie na lata 2021-2028 i uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na 2021 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2021-2028.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2021.
23. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
24. Wolne wnioski i informacje.
25. Zakończenie sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020, poz. 713 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Elżbieta Zamojska

 

Załączniki:

Zawiadomienie

Utworzono dnia 17.12.2020, 21:28
PDF

Informacje

Liczba wyświetleń: 94
Utworzono dnia: 10.12.2020

Historia publikacji

  • 17.12.2020 21:28, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Zawiadomienie
  • 17.12.2020 21:28, Andrzej Czarnecki
    Edycja dokumentu: XXII Sesja Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2020 roku o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.
  • 10.12.2020 14:18, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: XXII Sesja Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2020 roku o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube