Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

ZARZĄDZENIE NR 61/2020 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. dostępności oraz zespołu ds. dostępności

ZARZĄDZENIE NR 61/2020
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 30 września 2020 r.


w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. dostępności oraz zespołu ds. dostępności


Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia   8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz.U z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U z 2019 r. poz. 1696 i 2473) zarządzam co następuje:


§ 1. Wyznaczam Panią Izabelę Majewską, jako osobę pełniącą w Gminie Mikołajki Pomorskie funkcję Koordynatora ds. dostępności zwanego dalej „Koordynatorem".
§ 2. Powołuję zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w następującym składzie:
- Członek zespołu- Andrzej Czarnecki
- Członek zespołu - Katarzyna Głowacka
§ 3.   Do zadań koordynatora oraz zespołu roboczego należy w szczególności:
1.  Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3.  Monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
 
Maria Pałkowska- Rybicka

 

Załączniki:

PDF

Utworzono dnia 12.10.2020, 09:46

XML

Utworzono dnia 12.10.2020, 09:46

Informacje

Liczba wyświetleń: 249
Utworzono dnia: 12.10.2020

Historia publikacji

  • 12.10.2020 10:00, Andrzej Czarnecki
    Edycja dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 61/2020 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. dostępności oraz zespołu ds. dostępności
  • 12.10.2020 09:59, Andrzej Czarnecki
    Edycja dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 61/2020 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. dostępności oraz zespołu ds. dostępności
  • 12.10.2020 09:46, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: PDF

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube