Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

ZARZĄDZENIE NR 68/2020 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany skladu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

ZARZĄDZENIE NR 68/2020
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie zmiany skladu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218) oraz Uchwały Nr XI/57/2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:
§ 1. 1.  Odwołuję ze składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mikołajki Pomorskie następujących członków:
1/Irenę Sadłos – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich,
2/Sylwię Karber – Starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich,
3/Krzysztofa Thiede – Aspirant Posterunku Policji w Starym Targu,
4/Agnieszką Śliwiak–Cybulską – Pedagog szkolny Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich,
2. Powołuję do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mikołajki Pomorskie następujących członków:
1/Sierż. Szt. Macina Jesionowskiego – Dzielnicowego gm. Mikołajki Pomorskie; Posterunek Policji w Starym Targu,
2/Magdalenę Żebrowską – Pedagog Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich,
3/Andżelikę Chrzanowską - Starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich,
4/Emilię Zielińską – Specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich
§ 2.  W zarządzeniu Wójta Gminy Mikolajki Pomorskie Nr 91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2 Powołuje się Gminny Zespół Interdyscyplinarny w składzie:
1/Sierż. Szt. Macina Jesionowskiego – Dzielnicowego gm. Mikołajki Pomorskie; Posterunek Policji w Starym Targu,
2/Magdalenę Żebrowską – Pedagog Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich,
3/Andżelikę Chrzanowską - Starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich,
4/Emilię Zielińską – Specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich.
§ 3.   Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich. 
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
 
Maria Pałkowska-Rybicka

 

Załączniki:

PDF

Utworzono dnia 21.10.2020, 12:37

XML

Utworzono dnia 21.10.2020, 12:37

Informacje

Liczba wyświetleń: 32
Utworzono dnia: 21.10.2020

Historia publikacji

  • 21.10.2020 12:37, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: PDF
  • 21.10.2020 12:37, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: XML
  • 21.10.2020 12:36, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 68/2020 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany skladu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube