Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

ZARZĄDZENIE NR 69/2020 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 69/2020
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie zmiany  budżetu  Gminy na rok 2020
 
Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622,1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W uchwale  Nr  XIV/107/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020  wprowadza się zmiany:
1. W planie wydatków budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2020 dotyczące przeniesień wydatków w ramach działu  - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu Gminy na rok 2020 pozostają bez zmian          w wysokości 24 133 651,39 zł, w tym:
- wydatki bieżące           19 519 052,52 zł
- wydatki majątkowe       4 614 598,87 zł
§ 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym  2020.
 
 
 
Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie
 
Maria Pałkowska-Rybicka

Załączniki:

XML

Utworzono dnia 26.10.2020, 12:04

PDF

Utworzono dnia 26.10.2020, 12:04

Informacje

Liczba wyświetleń: 19
Utworzono dnia: 26.10.2020

Historia publikacji

  • 26.10.2020 12:04, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: XML
  • 26.10.2020 12:04, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: PDF
  • 26.10.2020 12:03, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 69/2020 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube