Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

ZARZĄDZENIE NR 72/2020 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 72/2020
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zmiany  budżetu  Gminy na rok 2020


Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych( Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622,1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) 

zarządza się, co następuje:

§  1. W uchwale  Nr  XIV/107/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020  wprowadza się zmiany:
1.Dochody budżetu gminy na rok 2020 zwiększa  się o  266 425,84 zł do wysokości    23 113 794,90 zł, w tym:
- dochody bieżące     20 605 763,03 zł
- dochody majątkowe  2 508 031,87 zł, zgodnie z załącznikiem   nr 1. 
2.Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zwiększa się o 266 425,84 zł do wysokości 24 400 077,23 zł, w tym:
- wydatki bieżące           19 785 478,36  zł
 - wydatki majątkowe       4 614 598,87  zł,   zgodnie z załącznikiem nr 2.
3.Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o 266 425,84 zł do wysokości  6 422 210,07 zł  zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a.
§ 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym  2020.

 

Wójt
 
Maria Pałkowska-Rybicka

Załączniki:

XML

Utworzono dnia 03.11.2020, 12:53

PDF

Utworzono dnia 03.11.2020, 12:53

Informacje

Liczba wyświetleń: 25
Utworzono dnia: 02.11.2020

Historia publikacji

  • 03.11.2020 12:53, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: XML
  • 03.11.2020 12:53, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: PDF
  • 02.11.2020 16:00, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 72/2020 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube