Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

ZARZĄDZENIE NR 75/2020 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 75/2020
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany  budżetu  Gminy na rok 2020
 
Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622,1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W uchwale  Nr  XIV/107/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2020 wprowadza się zmiany:
1. Dochody budżetu gminy na rok 2020 zwiększa  się o  352 413,00 zł do wysokości    23 925 447,19 zł, w tym:-dochody bieżące   21 413 408,62 zł,  -dochody majątkowe 2 512 038,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zwiększa się o 352 413,00 zł do wysokości 25 211 728,89 zł, w tym:-wydatki bieżące           20 586 530,02  zł,  -wydatki majątkowe        4 625 198,87  zł,   zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o 352 413,00 zł do wysokości  7 218 708,07 zł, wydatki  na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o 352 413,00 zł do wysokości  7 218 707,14 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a.
§ 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym  2020.
 
 
Wójt
 
Maria Pałkowska-Rybicka

Załączniki:

XML

Utworzono dnia 25.11.2020, 08:07

PDF

Utworzono dnia 25.11.2020, 08:07

Informacje

Liczba wyświetleń: 17
Utworzono dnia: 25.11.2020

Historia publikacji

  • 25.11.2020 08:07, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: XML
  • 25.11.2020 08:07, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: PDF
  • 25.11.2020 08:06, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 75/2020 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube