Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 3/2023
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 1 Uchwały nr XLI/290/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Gminę Mikołajki Pomorskie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w celu zaopiniowania złożonych ofert  i przedłożenia opinii Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie, w składzie:
1. Izabela Majewska – sekretarz Gminy Mikołajki Pomorskie
2. Iwona Marcinkowska – inspektor
3. Justyna Zaborowska Lenga – członek zarządu Laboratorium Wspierania i Rozwoju Społeczności Lokalnej „In Melius”.
§ 2. Wprowadzam Regulamin Pracy Komisji Konkursowej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt


Maria Pałkowska-Rybicka

Informacje

Liczba wyświetleń: 19
Utworzono dnia: 12.01.2023
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

  • 12.01.2023 10:07, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: ZARZĄDZENIE NR 3/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej
  • 12.01.2023 10:07, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: ZARZĄDZENIE NR 3/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej
  • 12.01.2023 10:07, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 3/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube