Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2023

ZARZĄDZENIE NR 5/2023
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2023


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) i  art. 257 pkt. 1, pkt 3 i art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz  §12 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr  XLII/302/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2023
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.  Budżet gminy po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków wynosi:
1. Dochody ogółem: 27.510.632,45 zł
a) dochody bieżące: 18.765.580,45 zł
b) dochody majątkowe: 8.745.052,00 zł
2. Wydatki ogółem: 31.883.078,74 zł
a) wydatki bieżące: 20.954.071,74 zł
b) wydatki majątkowe: 10.929.007,00 zł
3. Przychody: 5.072.446,29 zł
4. Rozchody: 700.000,00 zł
§ 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym  2023.
 

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie


Maria Pałkowska - Rybicka

Informacje

Liczba wyświetleń: 15
Utworzono dnia: 23.01.2023
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Izabela Baczkowska
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

  • 23.01.2023 07:32, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: ZARZĄDZENIE NR 5/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2023
  • 23.01.2023 07:32, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: ZARZĄDZENIE NR 5/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2023
  • 23.01.2023 07:31, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 5/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2023

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube