Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie

ZARZĄDZENIE NR 6/2023 
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do  publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie
 
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w zw. Z art. 29 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 poz. 1082 ze zm.: Dz.U. z 2018 r. poz.2245, Dz.U. z 2021 r. poz.762 oraz Dz.U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym  jest Gmina Mikołajki Pomorskie zgodnie z   załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Ustala się terminy  postępowania  rekrutacyjnym i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów  na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§  3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie.
 
§  4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.mikolajkipomorskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie    Gminy w Mikołajkach Pomorskich.
 
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie
 
Maria Pałkowska-Rybicka

Informacje

Liczba wyświetleń: 12
Utworzono dnia: 23.01.2023
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Iwona Kolińska
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

  • 23.01.2023 07:35, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: ZARZĄDZENIE NR 6/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola oraz do klas pierwsz
  • 23.01.2023 07:35, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: ZARZĄDZENIE NR 6/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola oraz do klas pierws
  • 23.01.2023 07:34, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 6/2023 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola oraz do klas pierwsz

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube